Behandling av medicinskt avfall

Ecosteryl

S75+

Hem | Medicinskt avfall | Behandling av medicinskt avfall

AMB Ecosteryl S75 Plus är en toppmodern teknologi inom nutidens bortskaffning av medicinska avfall. Den möjliggör för mellanstora och stora sjukhus att bearbeta det egna smittsamma avfallet med en kompakt lösning på platsen. Den levereras med ett inbyggt motoriserad inlastningssystem för lyftning av behållare.

Tekniska data

Dimensioner 5,5 m längd x 4,5 m bredd x 4 m höjd
Vikt 4,5 ton
Bearbetningstyp Förrivning med kärnvärmning desinfektionsteknologi med mikrovåg
Processtyp Automatiskt med kontinuerligt flöde
Processkapacitet 75 – 100 kg/tim. (1 200 liter/tim.)
Utsläpp Inga
Energiförbrukning 22 kW (20 °C vid 1 ATM)
Effektivitet 6log10 desinfektion
Erforderligt golvutrymme 6,5 m x 6 m (5,5 m höjd)
Krav för arbetskraft 1 operatör/icke specialiserad
Montering och uppstartning En dag för montering – uppstartning och utbildning med våra ingenjörer