Däckgranulatorer

Rasper

RSP 500 | RSP 1000
Hem | Däckåtervinning | Däckgranulatorer

Precimeca Rasper är en sekundär rivare som producerar flis, mindre 25 mm, med separering av metalldelar

Efter en primär rivare 16-02-100 producerar den bränsle från däck utan stål och utgör första steget i en granuleringsenhet. Konstruerad för att optimera driftkostnaderna och öka de totala utrustningens effektivitet (OEE) halverar RASPER med de 2 rotorernas rotationsriktningar driftstoppen för underhåll.

RASPER är tillgänglig med 2 rotorlängder: 500 mm i RSP500 och 1 m i RSP1000.