Mobil däckkrossning

Shredder mobile

15-02-50 | 16-02-100
Hem | Däckåtervinning | Mobil däckkrossning

Rivarna 15-02-50 och 16-02-100 är tillgängliga som en mobil version för att möjliggöra bearbetning av utslitna däck på platsen eller mellan olika driftplatser.