Krossar

Hem | Krossar

Våra shredders tillverkas av Lindner Recyclingtech GmbH i Österrike. Lindner har målsättningen att med verkligt innovativa och unika kombinationer av konstruktionslösningar, både maximera upptiden i anläggningen och minimera driftkostnaden per ton behandlat material. Lägre driftkostnader och en unik, synnerligen robust och långlivad konstruktion gör Lindners shredders lönsammare att äga och använda.