Plaståtervinning

Hem | Plaståtervinning

Shredders, granulatorer, agglomeratorer, smältfilter och annan utrustning för effektiv återvinning.

Rivning

Rivning är ett nödvändigt steg i en jämnt löpande processkedja. Icke bearbetat plastavfall i antingen balar eller lös form matas in i maskinen med hjullastare eller ett transportband. Utmatningen är konstant, skäret exakt och 90 % av det utmatade materialet kommer att vara mindre än 60 mm vid 5 metriska ton per timme bearbetat material. 

Förtvättning och separering av främmande material

Kraven för förtvättning är klart definierade. Förkrossad plast är ofta kraftigt förorenad och bemängd med främmande material. Den välutvecklade teknologin i separatorn frånskiljer slipande föremål och förbereder materialet för alla följande processer.

Granulering

Materialet, nu fritt från främmande material, granuleras i en våtgranulator som sållar materialet till den önskade kornstorleken för att göra återvinningen speciellt effektiv.

Separering av plast

Kategoriserar plasterna efter dessas specifika vikt. Detta steg sker i Lindner Washtechs gravitationsseparator, en maskin som kombinerar toppmoderna funktioner med den beprövade metoden sjunk-flyt. I denna process är det inte bara viktigt att det utmatade materialet är en enda plastsort, men maskinens konstruktion måste även vara kompakt och effektiv.

Friktionstvättning

Effektiv tvättning med friktion. Lindner Washtechs friktionstvättar rengör även de minsta partiklarna mycket effektivt. Maskinens storlek kan anpassas till kundens specifika krav på genomströmning med bearbetning av upp till 4 metriska ton per timme. Även maskinens såll och paddlar kan anpassas.

Mekanisk och termisk torkning

Det rivna och tvättade materialet matas in i en centrifug där plastflisen torkas i kontrollerade förhållanden. De resulterande centrifugalkrafterna bidrar till rengöring och torkning av materialet. Slutligen torkas materialet termiskt och kan därefter överföras för extrudering.