SRF-system

SRF 

För rostugnar
Hem | SRF-system

En effektiv enstegsprocess. Enstegsbearbetning av fasta återvunna bränslen

Lindners Polaris gör rivningsprocessen kortvarig, en sann enstegslösning. Detta gör produktionsprocessen mer strömlinjeformad och billigare jämfört med andra teknologier och säkerställer också en produktkvalitet så enastående att den har fått ett eget namn: polarismaterial. Dessutom: teknologin i rivaren är så innovativ att den skapat ett nytt marknadssegment – enstegsbearbetning.

Enstegsrivning

Vid enstegsrivning är fokus på rivaren som en enstegslösning. Obehandlat avfall från hushåll, handel och industrier matas vanligtvis in direkt i den primära rivaren med hjullastare, grävskopor eller doseringstrattar med målsättningen att erhålla ett homogent, sorterbart material i ett enda steg.

Transport

Det rivna materialet strömmar fortlöpande ut från rivarens bas. Ett stationärt transportband är praktiskt placerat omedelbart under för att transportera produkten. Här är det idealiska valet ett profilerat transportband som manövreras av Lindners rivare eller från kontrollrummet.

Magnetisk separering av järnmetaller

En permanent magnet kan som tillval monteras ovanför transportbandet för att på ett säkert sätt avlägsna ferromagnetiska delar såsom järnskrot och annan järnskrotmetall. Järnskrotmetall i premium fasta återvunna bränslen anses försämra dess kvalitet. Efter separeringen kan den återvinnas enligt konceptet med cirkulär ekonomi.

Karakteristik för kalcineringsbränsle

Partikelstorlek <100mm, icke 3-dimensionell
Värmevärde >3 500 kcal/kg
Densitet >100 kg/m3 <200 kg/m3
Fuktinnehåll <20%