Medicinskt avfall

Hem | Medicinskt avfall

Tag den bästa lösningen för bearbetning och återvinning av medicinskt avfall

AMB Ecosteryl teknologi har revolutionerat behandlingen och återvinningen av medicinskt avfall genom att tillhandahålla en miljövänlig, enkel och tillförlitlig lösning för industrin. Den möjliggör att det smittsamma medicinska avfallet kan rivas och dekontamineras i en mycket säker miljö. AMB Ecosteryls maskiner kräver endast en liten mängd energi, lite personal, inget vatten, ingen ånga och producerar inget toxiskt avfall.

Ecosteryl (torr mikrovågsprocess) Autoklav (het ångprocess) Autoklav med en rivare Förbränningsugn (högtemperaturprocess)
Kontinuerlig process x x x
Integrerad rivning x x
Oigenkännligt avfall x
Avfallets volymminskning x
Avfallets viktminskning x x
Installationskrav Låg Hög Hög Hög
Installationskomplexitet Låg Medium Medium Hög
Möjlighet för installation “in situ” x
Godkännande och erkännande av teknologi i länder världen runt Hög Medium Hög Låg
Steriliseringsnivå Hög Medium Hög Hög
Lukter Låg Hög Medium Medium
Bullernivå Låg Medium Medium Hög
Behandling av patologiskt och anatomiskt avfall x

 

Ecosteryl (torr mikrovågsprocess) Autoklav (het ångprocess) Autoklav med en rivare Förbränningsugn (högtemperaturprocess)
ROI Hög Låg Låg Låg
Investeringskostnader Medium Låg Medium Hög
Driftkostnader Låg Hög Hög Hög
Underhållskostnader Låg Hög Hög Hög
Arbetskostnader Låg Hög Hög Hög

 

Ecosteryl (torr mikrovågsprocess) Autoklav (het ångprocess) Autoklav med en rivare Förbränningsugn (högtemperaturprocess)
Miljöpåverkan Ingen Medium Medium Hög
Återvinningsbart behandlat avfall x x x
Inga förorenade utsläpp (såsom vatten, ånga) x x x

 

Ecosteryl (torr mikrovågsprocess) Autoklav (het ångprocess) Autoklav med en rivare Förbränningsugn (högtemperaturprocess)
Ingen risk i samband med tryckkärl x x x
Risk för arbetsstyrkans/personalens hälsa (ingen risk för toxiska föroreningar utsläppta till luften eller det behandlade avfallet) Ingen Medium Medium Hög

 

Ecosteryl (dry microwave process)
Technical features
Continuous process
Integral shredding
Unrecognisable waste
Volume of waste reduction
Mass of waste reduction
Installation requirements Low
Complexity of the installation Low
Possibility of installation “in situ”
Technology approval and recognition by countries all over the world High
Level of sterelization High
Odours Low
Level of noise Low
Treatment of pathological and anatomical waste
Cost
ROI High
Investment costs Intermediate
Operating costs Low
Maintenance costs Low
Labour costs Low
Environment
Impact on the environment No
Treated waste  recyclable
No contaminated rejection (such as water, steam)
Security
No risk related to pressurized vessel
Risk for workforce/personnel health (no risk of toxic contaminants released into the air or the treated waste) No
Autoclave (hot steam process)
Technical features
Continuous process x
Integral shredding x
Unrecognisable waste x
Volume of waste reduction x
Mass of waste reduction x
Installation requirements High
Complexity of the installation Intermediate
Possibility of installation “in situ”
Technology approval and recognition by countries all over the world Intermediate
Level of sterelization Intermediate
Odours High
Level of noise Intermediate
Treatment of pathological and anatomical waste x
Cost
ROI Low
Investment costs Low
Operating costs High
Maintenance costs High
Labour costs High
Environment
Impact on the environment Intermediate
Treated waste  recyclable x
No contaminated rejection (such as water, steam) x
Security
No risk related to pressurized vessel x
Risk for workforce/personnel health (no risk of toxic contaminants released into the air or the treated waste) Intermediate
Autoclave with a shedder
Technical features
Continuous process x
Integral shredding
Unrecognisable waste
Volume of waste reduction
Mass of waste reduction x
Installation requirements High
Complexity of the installation Intermediate
Possibility of installation “in situ”
Technology approval and recognition by countries all over the world High
Level of sterelization High
Odours Intermediate
Level of noise Intermediate
Treatment of pathological and anatomical waste
Cost
ROI Low
Investment costs Intermediate
Operating costs High
Maintenance costs High
Labour costs High
Environment
Impact on the environment Intermediate
Treated waste recyclable x
No contaminated rejection (such as water, steam) x
Security
No risk related to pressurized vessel x
Risk for workforce/personnel health (no risk of toxic contaminants released into the air or the treated waste) Intermediate
Incinerator (high-heat process)
Technical features
Continuous process x
Integral shredding x
Unrecognisable waste
Volume of waste reduction
Mass of waste reduction
Installation requirements High
Complexity of the installation High
Possibility of installation “in situ” x
Technology approval and recognition by countries all over the world Low
Level of sterelization High
Odours Intermediate
Level of noise High
Treatment of pathological and anatomical waste
Cost
ROI Low
Investment costs High
Operating costs High
Maintenance costs High
Labour costs High
Environment
Impact on the environment High
Treated waste  recyclable x
No contaminated rejection (such as water, steam) x
Security
No risk related to pressurized vessel x
Risk for workforce/personnel health (no risk of toxic contaminants released into the air or the treated waste) High