Separationssystem

För förädling av avfall

Och avfallsprodukter

Hem | Separationssystem

Separeringssystem med ny och unik teknik, för avfall, organiskt avfall, matavfall, icke-organiskt avfall och mer

Separationssystem typ TurboSeparator är avsedda för separering av matavfall från dess förpackning eller för separering av organiskt matavfall från den påse det ligger i, oavsett om påsen är tillverkad av någon form av plast eller papper. Separeringssystem typ TurboSeparator ger en huvudprodukt i form av ett biosubstrat som blir pumpbart om TS-halten (torrsubstanshalten) är låg nog, men med högre torrsubstanshalt matas annars den utgående huvudprodukten ut ur systemet med skruv. Som biprodukt från denna typ av anläggning kommer tämligen rena och torra förpackningar.

N

Omfattande

Tålig konstruktion och justerbara paddlar möjliggör separering av en mäng olika produkter.
N

Revolutionär rörformig konstruktion

Tillåter effektivt byte av produkt utan korsförorening även där stränga renhetsstandarder måste upprätthållas.
N

Konstruerad för dina behov

Skräddarsydd med olika inlopp och utlopp för att tillmötesgå specifika krav för separering.
N

Variabelt axelvarvtal

Variabelt axelvarvtal om 100 rpm till 1 000 rpm för att förbättra separeringens effektivitet.
N

Effektivitet

Upp till 99 % effektivitet med avseende på produktåtervinning
N

Stort utbud av kapaciteter

Tillgänglig i kapaciteter från 1 ton per timme till över 25 ton per timme.

Tekniska data

Enheter TS2096 TS3096 TS42120
Turbosepareringsdrivning kW 22 45 75
Inmatningstransportörens drivning kW 3 15 15
Transportörens drivning för återvunnet material kW 5.5 5.5 5.5
Transportörens drivning för separerade förpackningar kW 3 3 5
70 % av total effekt kW 23 48 70
driftkostnad
(baserad på £0,10 per kWh)
£2.30
per timme
£4.80
per timme
£7.00
per timme