Däckrivare

Scrap Tire Shredder
15-02-50
Hem | Däckåtervinning | Däckrivare

Renskärande däckrivare, rivningsutrustning för utslitna däck

Rivaren 15-02-50 är referensmodellen för Precimeca rivare, dedikerade för återvinning av utslitna däck. Installerad i många anläggningar är denna roterande rivare med dess unika rena skär och låga kostnad per ton normalt försedd med de senaste innovationerna, nya tillval från våra 40 års erfarenhet om rivning av utslitna däck. För produktion av alternativt bränsle (bränsle från däck) eller andra primära rivningsapplikationer är det troligt att Precimeca redan har installerat en rivare i en applikation liknande din.